top of page
BANNER-WEBSITE-DESKTOP.jpg

​Học phí chỉ từ

Dành cho học sinh từ 5 - 12 tuổi

LỚP HỌC

Chúng tôi mang đến cho trẻ em những trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo và thú vị, giúp trẻ phát triển toàn diện những kỹ năng cần thiết thông qua chương trình học qua trải nghiệm các bài học đa chất liệu và các dự án cá nhân mang tính ứng dụng cao

z4892749784198_41e598700ac1282ad88311b1f79501c8.jpg

VẼ & THỦ CÔNG TRẢI NGHIỆM

​từ 4 - 12 tuổi

z4939163795719_e7495952f5e609b7f497dd9abb69fbd3-Edit.jpg

DỰ ÁN MỸ THUẬT CÁ NHÂN

từ 7 tuổi trở lên

z4426589073163_a75009fe70f63f27f84c288b17e30f83.jpg

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 

từ 14 tuổi trở lên

z4980752073554_c5c63f473022c445e0e5cc3b8cf7ec5f.jpg

MỸ THUẬT CƠ BẢN

từ 8 tuổi trở lên

GIA SƯ MỸ THUẬT 1-1

dành cho mọi người

z4983550252096_c9ff0e7f638722ca925ea9e1876175f2.jpg

WORKSHOP VẼ & THỦ CÔNG

dành cho mọi người

​TRẠI HÈ MỸ THUẬT

từ 8 tuổi trở lên

Thư Viện Ảnh

bottom of page